Katalogs "Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā"

Katalogā apkopots 31 sociālās uzņēmējdarbības piemērs Latvijā, kā arī iekļautas 5 atbalsta organizācijas un informācija par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kādu atbalstu šajā jomā sniedz Laklājības ministrija un Attīstības finanšu institūcija ALTUM.

Kataloga izdevējs ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija un tas izdots sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Katalogs iekļautā informācija pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.

Katalogu drukātā veidā var saņemt, rakstot uz office@sua.lv, elektroniskā versijā katalogs pieejams šeit.


Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: 19 veiksmes stāsti

19 reāli veiksmes stāsti par sociālajiem uzņēmējiem no Latvijas iedvesmai! 2017. gadā esam izdevuši publikāciju, kurā apkopoti 19 sociālās uzņēmējdarbības veiksmes stāsti, kas parāda un pierāda, ka sociālā uzņēmējdarbība Latvijā ir iespējama! Izdevums izdots trijās valodās ar Britu Padomes Latvijā atbalstu.

Publikācija lejupielādei PDF versijā pieejama šeit.


Rokasgrāmata: sāc savu sociālo uzņēmumu!

Lielbritānijā veidota rokasgrāmata tiem, kas vēlas izveidot savu sociālo uzņēmumu. Rokasgrāmata noteikti ir noderīga ikvienam, kas ir domājis par sociālo uzņēmējdarbību un palīdzēs strukturēti iziet cauri visiem nepieciešamajiem stūrakmeņiem veiksmīga sociālā uzņēmuma izveidei!

Desmit īsās un veiksmīgi strukturētās nodaļās autori apskata tādas nozīmīgas tēmas kā sociālā misija, izvēlētais tirgus, nauda,  sociālās ietekmes izvērtēšana un cilvēki. Tāpat arī to, kā veiksmīgāk sevi reklamēt, izveidot veiksmīgu mārketinga stratēģiju un to, kā izveidot labu biznesa plānu, kas būtu piemērots tieši sociālajam uzņēmumam. Rokasgrāmata ir dizainiski pievilcīga un ērta lasīšanai, tāpat arī kodolīga un saprotamā veidā izklāstīta.

Screen Shot 2017-08-02 at 12.18.58.png

Nobeigumā autori piedāvā apkopojumu rokasgrāmatā izteiktajiem ieteikumiem:

Screen Shot 2017-08-02 at 12.19.37.png

Pilnā versija rokasgrāmatai angļu valodā pieejama šeit.


Sociālās uzņēmējadarbības rokasgrāmata "Izmaini pasauli"

UnLtd, kas ir vadošā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizācija Lielbritānijā, izdevusi rokasgrāmatu jauniešiem un ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par personības un skatījuma nozīmību sociālā uzņēmuma izveidē! Rokasgrāmata noderēs arī tiem, kas vēlas  kritiski izvērtēt savu ideju, izveidot ilgtspējīgu projektu vai pārskatīt savas plānošanas metodes.

 "Daudzi saka, ka dzÄ«ve ir sarežģīta un ir gandrÄ«z neiespējami palÄ«dzēt izmainÄ«t pasauli, lai tā kļūtu par labāku un  balansētāku vietu. Kā jau viss dzÄ«vē, tas ir atkarÄ«gs no tā, kā mēs skatāmies uz lietām. DzÄ«ve var bÅ«t sarežģīta vai pārsteidzoÅ¡i vienkārÅ¡a"

"Daudzi saka, ka dzīve ir sarežģīta un ir gandrīz neiespējami palīdzēt izmainīt pasauli, lai tā kļūtu par labāku un  balansētāku vietu. Kā jau viss dzīvē, tas ir atkarīgs no tā, kā mēs skatāmies uz lietām. Dzīve var būt sarežģīta vai pārsteidzoši vienkārša"

 

 "Vai es varēšu jebko mainīt?"
"Vai es varēšu jebko mainīt?"

Rokasgrāmata iepazīstina ar visdažādākajām tēmām - idejas attīstību, projekta izveides dažādos posmus, ieteikumus produktīvai plānošanai, kā arī to, kā plānus testēt un izvērtēt ideju. Tiem, kam viss skaidrs ar ideju un plāniem, iesakām apskatīt rokasgrāmatas pēdējo sadaļu, kas iepazīstina ar atbildībām, palīdz saplānot mārketinga aktivitātes un strukturēti iepazīstina ar sabiedriskajām attiecībām.

PASAULE.JPG

Rokasgrāmata angļu valodā atrodama šeit.

 


Sociālās uzņēmējdarbības rokasgrāmata

Lietuvas kolēģi izdevuši vizuāli pievilcīgu un viegli saprotamu rokasgrāmatu par sociālo uzņēmējdarbību! Rokasgrāmata noderēs gan tiem, kas jau nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību, gan ari tiem, kas vēl tikai plāno to sākt vai vēlas uzzināt vairāk par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un, kādā veidā tā darbojas.

Guidebook.JPG

Rokasgrāmatass pirmajā daļā aprakstīts, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un, kā tā atšķiras no pierastājām darbības formām, piemēram nevalstiskajām organizācijām un tradicionālās uzņēmējdarbības. Tāpat arī ir iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzes stāstiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībā. Kā iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides attīstībā? Rokasgrāmatā sniegta atbilde - skaties attēlā zemāk! Soiālā uzņēmējdarbība attīstīsies ne tikai tāpēc, ka radīsies jauni uzņēmumi, bet arī tad, ja atbalstīsim jau esošos sociālos uzņēmumus vai sniegsim savas idejas un ieguldījumu!

Iesaistities.JPG

Turpinājumā rokasgrāmata apskata, kas ir galvenie stūrakmeņi sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai,  kā arī daudzveidīgo sociālās uzņēmējdarbības modeļu klāstu.  Ja organizācijai interesē, kā nokomunicēt savu darbību vai tas, kā parādīt savu sociālo ietekmi, tad šis materiāls sniedz ieskatu, kā to labāk izdarīt.
Nobeigumā tiek secināts, ka iepazīstoties ar šo materiālu ik vienam ir iespēja būt veiksmīgam sociālās uzņēmējdarbības jomā!

Noslegums.JPG

Iepazīties ar rokasgrāmatu ir iespējams šeit.

Rokasgrāmatu izdevusi organizācija "Enterprise Lithuania" sadarbībā ar Eiropas sociālās uzņēmējdarbības un inovāciju studiju institūtu, kā arī Lietuvas ekonomikas ministriju un "MeinArt" animācijas studiju.