Rokasgrāmata par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu

Eiropas Komisija ir publicējusi rokasgrāmatu par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu

 

Sociāli atbildīgu iepirkumu mērķis ir palīdzēt apzināties ietekmi, kuru publiskā sektora pārstāvju iegādātie produkti un pakalpojumi rada sabiedrībā. Iegādājoties gudri, publiskā sektora pircēji var veicināt nodarbinātības iespējas, pienācīgas kvalitātes darbu, sociālo iekļaušanu, dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju un pieejamību. Dažiem produktiem un pakalpojumiem, ietekme var būt īpaši nozīmīga, jo publiskā iepirkuma veicēji pārvalda lielu tirgus daļa tādās nozarēs kā inženierbūve, veselības aprūpe un transports.

Rokasgrāmata ir paredzēta, lai palīdzētu publisko iepirkumu īstenotājiem un veicinātu labo praksi. Šis dokuments neietekmē ES tiesību aktos noteiktās tiesības un pienākumus. Uz to attiecas iepirkuma prakses attīstība un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, kas joprojām ir vienīgā iestāde, kuras kompetencē ir autoritatīvi interpretēt Eiropas Savienības tiesību aktus. Šajā dokumentā ierosinātās koncepcijas, idejas un risinājumi neskar valsts tiesību akti, kas var būt jāpielāgo, lai ņemtu vērā valsts tiesisko regulējumu.

Rokasgrāmatu vari lejuplādēt ŠEIT.

 


Publicēts salīdzinošais kopsavilkuma ziņojums "Sociālie uzņēmumi un to ekosistēmas Eiropā"

Publicēts salīdzinošais kopsavilkuma ziņojums "Sociālie uzņēmumi un to ekosistēmas Eiropā"

Sociālo uzņēmumu raksturojums dažādās valstīs ievērojami atšķiras pēc to skaita, lieluma, juridiskās formas un darbības jomām. Lai iegūtu skaidrāku ainu, Eiropas Komisija ir veikusi virkni pētījumu, izmantojot kopēju definīciju un pieeju, kartējot sociālo uzņēmumu realitāti 35 Eiropas valstīs.

Šis ES līmeņa kopsavilkuma ziņojums apkopo un interpretē galvenos secinājumus no valstu ziņojumiem un veido Eiropas priekšstatu par sociālajiem uzņēmumiem un vidi, kurā tie darbojas, “ekosistēmām”. Ziņojumā ir sniegts visaptverošs attēls par dažādām valstu tradīcijām, ievērojamākajām tendencēm un galvenajiem izaicinājumiem visā Eiropā.

Atsevišķos valstu ziņojumos ir sniegti galvenie dati par sociālajiem uzņēmumiem un to ekosistēmām, ieskaitot faktorus, kas ierobežo to attīstību.

Social enterprises and their ecosystems in Europe – Comparative synthesis report


Katalogs "Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā"

Katalogā apkopots 31 sociālās uzņēmējdarbības piemērs Latvijā, kā arī iekļautas 5 atbalsta organizācijas un informācija par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kādu atbalstu šajā jomā sniedz Laklājības ministrija un Attīstības finanšu institūcija ALTUM.

Kataloga izdevējs ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija un tas izdots sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Katalogs iekļautā informācija pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.

Katalogu drukātā veidā var saņemt, rakstot uz office@sua.lv, elektroniskā versijā katalogs pieejams šeit.


Pieejams e-apmācību modulis "Rokasgrāmata sociālajiem uzņēmējiem"

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” projekta ietvaros Baltijas jūras reģiona sociālouzņēmēju sadarbības platformā piedāvā jaunu e-apmācību moduli sociālajiem uzņēmējiem “Rokasgrāmata sociālajiem uzņēmējiem”, tas ir pieejams Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmēju sadarbības platformā www.socialenterprisebsr.net.

Rokasgrāmata paredzēta cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti uzņēmējdarbībā un īpaši sociālās ietekmes radīšanā; uzņēmējiem, kuri vēlas paplašināt savas prasmes, lai mainītu sabiedrību, kā arī ikvienam, kurš vēlas izmantot uzņēmējdarbības prasmes,lai radītu sociālu ietekmi. Specifisks priekšzināšanu līmenis rokasgrāmatas apguvei nav nepieciešamas, tomēr pamatzināšanas uzņēmējdarbībā ļaus vieglāk apgūt specifiskās zināšanas.

Rokasgrāmata ir izstrādāta angļu valodā un pielāgota Latvijas, Polijas un Krievijas auditorijai, ņemot vērā katras valts sociālās uzņēmējdarbības vides prasības un situāciju. Rokasgrāmata latviešu valodā ir pieejama šeit.

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” cera, ka šis e-apmācību modulis palīdzēs veidot augsni procesiem un rosinās labvēlīgas pārmaiņas, kā arī stimulēs svarīgas individuālās zināšanas un spējas ar jaunām un inovatīvāmmācību metodēm, izglītības kultūru un pieeju, izmantojot Baltijas jūras reģionā pieejamās zināšanas.

Plašāku informāciju par projektu, tā partneriem un rokasgrāmatu iespējams uzzināt, kontaktējoties ar biedrības pārstāvi Anitu Stirāni anita.stirane@socialinnovation.lv, kā arī biedrības mājaslapā www.socialinnovation.lv

Šī publikācija ir daļa no projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, ko līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru padomes programma, projekta identifikācijas numurs 17055. Par publikācijas saturu atbild tikai un vienīgi projekta autori; tā neatspoguļo Ziemeļu Ministru padomes un visu saistīto finanšu iestāžu viedokļus. Šīs institūcijas nav atbildīgas par materiālā norādīto informāciju.


Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: 19 veiksmes stāsti

19 reāli veiksmes stāsti par sociālajiem uzņēmējiem no Latvijas iedvesmai! 2017. gadā esam izdevuši publikāciju, kurā apkopoti 19 sociālās uzņēmējdarbības veiksmes stāsti, kas parāda un pierāda, ka sociālā uzņēmējdarbība Latvijā ir iespējama! Izdevums izdots trijās valodās ar Britu Padomes Latvijā atbalstu.

Publikācija lejupielādei PDF versijā pieejama šeit.


Rokasgrāmata: sāc savu sociālo uzņēmumu!

Lielbritānijā veidota rokasgrāmata tiem, kas vēlas izveidot savu sociālo uzņēmumu. Rokasgrāmata noteikti ir noderīga ikvienam, kas ir domājis par sociālo uzņēmējdarbību un palīdzēs strukturēti iziet cauri visiem nepieciešamajiem stūrakmeņiem veiksmīga sociālā uzņēmuma izveidei!

Desmit īsās un veiksmīgi strukturētās nodaļās autori apskata tādas nozīmīgas tēmas kā sociālā misija, izvēlētais tirgus, nauda,  sociālās ietekmes izvērtēšana un cilvēki. Tāpat arī to, kā veiksmīgāk sevi reklamēt, izveidot veiksmīgu mārketinga stratēģiju un to, kā izveidot labu biznesa plānu, kas būtu piemērots tieši sociālajam uzņēmumam. Rokasgrāmata ir dizainiski pievilcīga un ērta lasīšanai, tāpat arī kodolīga un saprotamā veidā izklāstīta.

Nobeigumā autori piedāvā apkopojumu rokasgrāmatā izteiktajiem ieteikumiem.

Pilnā versija rokasgrāmatai angļu valodā pieejama šeit.


Sociālās uzņēmējdarbības rokasgrāmata "Izmaini pasauli"

UnLtd, kas ir vadošā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizācija Lielbritānijā, izdevusi rokasgrāmatu jauniešiem un ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par personības un skatījuma nozīmību sociālā uzņēmuma izveidē! Rokasgrāmata noderēs arī tiem, kas vēlas  kritiski izvērtēt savu ideju, izveidot ilgtspējīgu projektu vai pārskatīt savas plānošanas metodes.

 

"Daudzi saka, ka dzīve ir sarežģīta un ir gandrīz neiespējami palīdzēt izmainīt pasauli, lai tā kļūtu par labāku un  balansētāku vietu. Kā jau viss dzīvē, tas ir atkarīgs no tā, kā mēs skatāmies uz lietām. Dzīve var būt sarežģīta vai pārsteidzoši vienkārša"

"Vai es varēšu jebko mainīt?"

Rokasgrāmata iepazīstina ar visdažādākajām tēmām - idejas attīstību, projekta izveides dažādos posmus, ieteikumus produktīvai plānošanai, kā arī to, kā plānus testēt un izvērtēt ideju. Tiem, kam viss skaidrs ar ideju un plāniem, iesakām apskatīt rokasgrāmatas pēdējo sadaļu, kas iepazīstina ar atbildībām, palīdz saplānot mārketinga aktivitātes un strukturēti iepazīstina ar sabiedriskajām attiecībām.

 

Rokasgrāmata angļu valodā atrodama šeit.

 


Sociālās uzņēmējdarbības rokasgrāmata

Lietuvas kolēģi izdevuši vizuāli pievilcīgu un viegli saprotamu rokasgrāmatu par sociālo uzņēmējdarbību! Rokasgrāmata noderēs gan tiem, kas jau nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību, gan ari tiem, kas vēl tikai plāno to sākt vai vēlas uzzināt vairāk par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un, kādā veidā tā darbojas.

Rokasgrāmatass pirmajā daļā aprakstīts, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un, kā tā atšķiras no pierastājām darbības formām, piemēram nevalstiskajām organizācijām un tradicionālās uzņēmējdarbības. Tāpat arī ir iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzes stāstiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībā. Kā iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides attīstībā? Rokasgrāmatā sniegta atbilde - skaties attēlā zemāk! Soiālā uzņēmējdarbība attīstīsies ne tikai tāpēc, ka radīsies jauni uzņēmumi, bet arī tad, ja atbalstīsim jau esošos sociālos uzņēmumus vai sniegsim savas idejas un ieguldījumu!

Turpinājumā rokasgrāmata apskata, kas ir galvenie stūrakmeņi sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai,  kā arī daudzveidīgo sociālās uzņēmējdarbības modeļu klāstu.  Ja organizācijai interesē, kā nokomunicēt savu darbību vai tas, kā parādīt savu sociālo ietekmi, tad šis materiāls sniedz ieskatu, kā to labāk izdarīt.
Nobeigumā tiek secināts, ka iepazīstoties ar šo materiālu ik vienam ir iespēja būt veiksmīgam sociālās uzņēmējdarbības jomā!

Iepazīties ar rokasgrāmatu ir iespējams šeit.

Rokasgrāmatu izdevusi organizācija "Enterprise Lithuania" sadarbībā ar Eiropas sociālās uzņēmējdarbības un inovāciju studiju institūtu, kā arī Lietuvas ekonomikas ministriju un "MeinArt" animācijas studiju.