Jauns savstarpējās sadarbības un mācīšanās tīkls Zviedrijas un Baltijas valstu sociālajiem uzņēmējiem

26 septembris, 2022

Reach for Change Zviedrija, Social Enterprise Igaunija, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija un Lietuvas Sociālā biznesa asociācija ir uzsākusi pilotprojektu, veidojot Baltijas jūras ietekmes tīklu – jaunu starptautisku tīklu, kas paredzēts Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmēju savstarpējai mācīšanās iespējai.

Šis tīkls ir viens no 23 sadarbības projektiem reģionā, ko ar sēklas finansējumu atbalsta Zviedrijas institūts. Visām četrām organizācijām, kas sadarbojas projektā, ir ilggadēja pieredze sociālo uzņēmēju atbalstīšanā, un tās ir pierādījušas savas spējas mobilizēt uzņēmējus un ieinteresētās personas valsts līmenī savās valstīs.

“Šķēršļi, ar kuriem saskaras sociālie uzņēmēji, lielā mērā ir salīdzināmi visā plašajā Baltijas jūras reģionā – viņi cīnās ar specializēta finansējuma trūkumu, zemo atpazīstamību un nelielām iespējām ilgtermiņā attīstīt kapacitāti. Mūsu kopīgā pieredze ir pierādījusi, ka sociālo uzņēmēju attīstībā izšķiroša nozīme ir uzņēmēju tīklu veidošanai un sadarbības iespējas, jo tas ļauj kopīgi risināt problēmas un pārņemt labākos praksies piemērus,” saka Kristīne Verpeja – Reach for Change Baltijas programmu un partnerību vadītāja un projekta koordinatore.

“Pašreizējā nenoteiktības laikā ir steidzami nepieciešams atbalstīt sociālos uzņēmējus un inovatorus ar šādu sadarbību. Mēs priecājamies par šo partnerību un ieguldīsim iespējamās pūles un resursus, lai šis pilotprojekts kļūtu par veiksmes stāstu ilglaicīgam nākotnes formātam,”  norāda Viktorija Bražiūnaite, Lietuvas Sociālā biznesa asociācijas direktore.

Tīklam tiks aicināti pievienoties 30 sociālie uzņēmēji no Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Viņi veiks pašnovērtējumu, lai vislabāk noteiktu savas vajadzības un intereses, un 13 mēnešu laikā viņi piedalīsies programmā ar ikmēneša savstarpējās mācīšanās sesijām un ekspertu vadītiem semināriem (piemēram, ar publiskā sektora iestādēm, korporācijām, ietekmes investoriem). 2023. gada augustā visi tīkla dalībnieki tiks aicināti tikties klātienē Rīgā, Latvijā, uz projekta noslēguma pasākumu.

Mērķis ir palīdzēt tīkla dalībniekiem apgūt jaunas prasmes, sazināties ar līdzīgi domājošiem kolēģiem no kaimiņvalstīm un palielināt sociālo uzņēmēju piekļuvi attiecīgajām ieinteresētajām pusēm.

Tīkla dalībnieku nepārtrauktā atgriezeniskā saite palīdzēs projekta partneriem pielāgot tīkla modeli un apkopot pirmos rezultātus par tā ietekmi. Ilgtermiņa mērķis ir formalizēt šo koncepciju, iesniegt to turpmākai finansēšanai un galu galā īstenot un ieviest to citos tirgos Ziemeļvalstu reģionā un plašāk Eiropā.