Toledo deklarācija uzsver sociālās ekonomikas nozīmi ilgtspējīgai nākotnei

8 decembris, 2020

15 Eiropas Savienības valstis parakstījušas Toledo deklarāciju

 

Toledo deklarāciju par sociālo ekonomiku kā galveno virzītājspēku iekļaujošai un ilgtspējīgai nākotnei piektdien, 4. decembrī, parakstīja 15 Eiropas Savienības dalībalstis, klātesot pārstāvjiem no Spānijas, Portugāles, Francijas, Itālijas, Beļģijas (kuru pārstāv Valonijas reģions), Īrijas, Austrijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas, Vācijas, Bulgārijas, Luksemburgas, Slovākijas, Slovēnijas un Maltas.

No šīm 17 dalībvalstim deklarāciju pagaidām nav parakstījusi Vācija, kura pieprasījusi papildus laiku deklarācijas analīzei, savukārt Beļģija nespēja panākt vienošanos federālā līmenī starp trim reģioniem, lai gan Valonijas reģions ļoti atbalstīja deklarācijas parakstīšanu.

Toledo deklarācija ietver ietver septiņas galvenās saistības, kuras apņēmušās izpildīt minētās Eiropas Savienības valstis un dažādas saistītās starptautiskās organizācijas:

1. Palielināt sociālās un solidaritātes ekonomikas pamanāmību un atzīšanu, izmantojot valsts politiku, plānus un īpašas darbības sadarbībā ar cilvēkiem un organizācijām, kas to veido.

2. Veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas ekonomiskās, sociālās un vides attīstības modeli.

3. Atbalstīt tādu ekosistēmu radīšanu, kas ir labvēlīgas sociālajai un solidaritātes ekonomikai.

4. Censties nodrošināt nepieciešamo finansiālo atbalstu dzīvotspējīgas un ilgtspējīgas sociālās un solidaritātes ekonomikas konsolidācijai.

5. Atzīt sociālās un solidaritātes ekonomikas kā izšķirošā virzītājspēka būtisko lomu ilgtspējīgas, iekļaujošas un taisnīgas pēc-COVID 19 atveseļošanas veidošanā visā Eiropā.

6. Sniegt ieguldījumu sociālās un solidaritātes ekonomikas starptautiskajā paplašināšanā.

7. Izveidot un uzturēt augsta līmeņa sadarbības un dialoga mehānismus, lai koordinētu darbības, ar kurām atbalsta sociālo un solidaritātes ekonomiku, veicinot sociālo inovāciju un inovatīvu valsts politiku.

Pilns konferences un deklarācijas parakstīšanas pasākuma video angļu valodā pieejams ŠEIT.