Sociālās uzņēmējdarbības inkubatori un askeleratori: Latvija, Eiropa, ASV

9 maijs, 2016

Sociālās uzņēmējdarbības inkubatori un akseleratori var būt ļoti nozīmīgs atbalsts un atspēriena punkts jauniem uzņēmumiem, kuri ir apņēmības pilni iekarot jaunas virsotnes! Šajā rakstā esam mēģinājuši apkopot mums zināmos inkubatorus un akseleratorus Latvijā, Eiropā un ASV, kuros var startēt arī Latvijas sociālie uzņēmumi!

LATVIJA

New Door. Sešus mēnešus ilgs sociālās uzņēmējdarbības akselerators un apmācību programma, kas veidota kā intensīvs kurss (crash course) uzņēmējdarbībā, īpaši akcentējot sociālo uzņēmējdarbību. Papildus tiek trenētas praktiskās iemaņas, piemēram, biznesa izveidē no idejas līdz reālai darbībai, prezentāciju izstrādē, investīciju piesaistē, mērķtiecīgā kontaktu loka veidošanā utt. Ikviens programmas dalībnieks iegūst mentoru un pedagogu pašu pārbaudītas zināšanas par sociālā biznesa tehnoloģijām, uzņēmuma veidošanu, vadīšanu un izaugsmi. Jaunu dalībnieku uzņemšana gaidāma 2016.gada rudenī.

Socifaction. Sociālās uzņēmējdarbības akseleratora programma, kas īpaši veidota jauniešiem un jaunajiem profesionāļiem, kuri domā par sava sociālā biznesa uzsākšanu. Programma sastāv no vairākām apmācībām, mentoru atbalsta un praktiskajiem uzdevumiem. 2016.gada programma veltīta jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ideju atbalstam.

LIAA biznesa inkubatoru tīkls. Inkubatori, kas paredzēti gan “parastajiem”, gan sociālajiem uzņēmumiem, šobrīd ir tapšanas stadijā. Informācija par tiem būs pieejama 2016.rudenī.

EIROPA

ImpactHub tīkls (dažādas pilsētas Eiropā un citur pasaulē) ImpactHub ir vienlaicīgi kopāstrādāšanas (coworking) vieta, inkubators un akseleratora programma, un dažādos veidos tie sastopami vairāk kā 79 pilsētās pasaulē. ImpactHubi var būt gan vieta, kur vienkārši strādāt, gan arī kas daudz vairāk – domubiedru platforma, sadarbības tīkls, un atbalsta punkts jaunām idejām un pieejām. Katras pilsētas ImpactHub funkcionē autonomi, taču tie visi ir saslēgti vienā kopējā tīklā. Katrs ImpactHub piedāvā nedaudz citu fokusu, iespējas un pakalpojumus, taču, kļūstot par biedru vienā ImpactHub, uzņēmumam uzreiz ir piekļuve visam ImpactHub biedru tīklam. ImpactHubi savu programmu īstenošanai piesaista dažādu nozaru speciālistus, kas var sniegt būtisku pievienoto vērtību sociālo uzņēmumu centieniem izveidot jaunus produktus un pakalpojumus, iekarot jaunus tirgus, uzlabot savus pārdošanas un finanšu rādītājus, atrast sadarbības partnerus utt.

Social Impact Lab (Vācija) Sociālās uzņēmējdarbības un inovācijas “laboratorijas” 6 Vācijas pilsētās, kuru mērķis ir palīdzēt attīstīties jaunām, inovatīvām sociālās uzņēmējdarbības idejām. Social Impact Labs šajās pilsētās darbojas gan kā kopāstrādāšanas vietas, gan arī kā tīklošanās un atbalsta platformas, piedāvājot gan mentoru atbalstu, gan attīstības programmas sociālajiem uzņēmējiem. Katras pilsētas inkubatoriem ir savi uzņemšanas termiņi un noteikumi – ja ir interese par kādu no tiem, tad noteikti sazinies ar konkrētās pilsētas inkubatora biroju, un viņi pastāstīs, kas darāms tālāk.

SE Forum (Zviedrija). Organizācija, kuras mērķis ir dažādos veidos stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību ne tikai Zviedrijā, bet arī ārpus tās, piedāvā dažādas apmācību un akseleratora programmas jaunajiem sociālajiem uzņēmumiem. īpaša uzmanība tiek veltīta tām idejām, kas risina problēmas jaunattīstības valstīs, tādējādi palīdzot risināt problēmas, kas saistītas ar nabadzību, pārtikas trūkumu, pieejamību veselības pakalpojumiem, pieejamību izglītībai utt. Akseleratora programmās tiek uzņemti arī dalībnieki no citām valstīm – informāciju par tuvākajiem uzņemšanas termiņiem un nosacījumiem nepalaidīsiet garām, ja pieteiksieties SE Forum ziņu lapai.

ASV

Halcyon Incubator

Echoing Green

Miller Center for Social Entrepreneurship

Good Company Ventures

Unreasonable Institute

Panzanzee.org