SIA Cēsu Jaunā pamatskola

Sociālais uzņēmums

SIA “Cēsu Jaunā pamatskola” ir sociālais uzņēmums, kura galvenais mērķis ir izglītības iestādes “Cēsu Jaunā vidusskola” (pirmsskola, pamatskola un vidusskola) darbības un attīstības nodrošināšana. Skolas pamatā ir ideja, ka ikviens bērns var sasniegt savu labāko rezultātu, ja viņam ir piemērota, fiziski un emocionāli droša vide, kur augt, laikam līdzi ejoši pedagogi, kas redz un dzird bērnu un var viņu atbalstīt mācību procesā. Tiek piedāvātas mācības sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā

Sociālais mērķis – veicināt izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstību; atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību; veicināt vietējās sabiedrības izglītošanas iespējas, it īpaši to personu, kuras veic darbu ar bērniem un jaunatni; veikt citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.

Kontaktinformācija: