Līgotnes LM

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Izmanto pakalpojumu gadījumos, kad nepieciešams īslaicīgi pieskatīt Jūsu vecākus vai vecvecākus. Mājas, kurās dzīvot senioriemPakalpojums paredzēts arī senioriem, kuriem nepieciešama ilgstoša aprūpe 24/7 veselības stāvokļa dēļ.

1. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe ar izmitināšanu.
2. Sociālais uzņēmums ar mērķi veikt sabiedrības, pirms pensijas un pensijas vecuma, un personām ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšanu; kā darbiniekus piesaistīt invalīdus un bezdarbniekus pirmspensijas vecumā; sabiedrības izglītošanu; sociālo pakalpojumu attīstību; veicināšanu un sniegšanu; iedzīvotāju un valsts institūciju, pašvaldību, komerciestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana sabiedriskās dzīves norisēs; bezatlīdzības palīdzības sniegšana un organizēšana trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem un pirmspensijas vecuma personām ar īpašām vajadzībām; piesaistīt un organizēt iedzīvotājus tai skaitā jauniešus un seniorus brīvprātīgajā darbā; veicināt un organizēt sabiedrības un invalīdu saturīga brīvā laika pavadīšanu; vides pieejamības uzlabošanu; sabiedrības veselības veicināšanu; atspoguļot sabiedrības aktivitātes un sabiedrības sociālās problēmas masu saziņas līdzekļos; savstarpējās palīdzības attīstīšanu un popularizēšanu; sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un to realizēšanai atbilstošu pasākumu plānošanu un ieviešanu, iedzīvotāju saglabāšanai lauku apvidos; celt aprūpes pakalpojuma sniedzēju profesionālo kvalifikāciju.

Kontaktinformācija: