Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “GADALAIKI””

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

SIA dibināts ar mēŗķi sniegt dažāda veida sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai pilnveidotu viņu prasmes iekļauties sabiedrībā un sniegt vecākiem emocionālu atbalstu.