SIA “Visi Var”

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Sociālais uzņēmums

Dizaina izstrādājumi, teksilizstrādājumi, interjera priekšmeti

Sabiedrības mērķis ir veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību un izglītību, veicinot uzņēmējdarbību, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.

Kontaktinformācija: