SIA “Visi Var”

Sociālais uzņēmums

Uzņēmums piedāvā iegādāties dizaina izstrādājumus, teksilizstrādājumus, interjera priekšmetus.

Sociālais mērķis ir veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību, labklājību un izglītību, veicinot uzņēmējdarbību, organizējot izglītojošus un darba prasmes nostiprinošus pasākumus, atbalstīt labdarības projektu īstenošanu.