EAPN-Latvia

Biedrība

„EAPN-Latvia” sociālais mērķis ir palielināt sabiedrības informētību jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī nabadzībā un sociālajā atstumtībā dzīvojošajiem cilvēkiem dot iespēju uzlabot savu labklājību. Mēs vēlamies veicināt un uzlabot sociālo uzņēmumu darbības efektivitāti, lai izskaustu nabadzību un novērstu sociālo atstumtību, kā arī lobēt sociālo uzņēmumu intereses. „EAPN Latvia” 2021. gadā sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Dobeles invalīdu biedrībā nodarbinot bezdarbnieci ar invaliditāti. 2019.-2022. gadā projekta „Link between social rights and social entrepreneurship” ietvaros „EAPN-Latvia” paredz paaugstināt zināšanas un pieredzi Baltijas valstīs, Dānijā un Norvēģijā NVO un sociālo uzņēmumu desmit apmācītājiem par sociālo tiesību ieviešanu sociālajā uzņēmējdarbībā. Apmācības jau noritējušas Rīgā, Odensē un Tallinā. Finansējumu abiem projektiem nodrošina Eiropas Sociālais fonds un NORDPLUS programma. Biedrība piedāvā arī brošūras par sociālajām tiesībām, nodarbinātību un dzimumu līdztiesību.