SIA Hospiss Māja

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Hospisa aprūpe mājās un hospisā

Sabiedrības sociālās darbības mērķis ir hospisa un paliatīvā aprūpē esošu personu aprūpe un dzīves kvalitātes nodrošināšana cilvēka dzīves nogalē to dzīvesvietā vai hospisa aprūpes mājā.Sabiedrības sociālās darbības mērķa grupa ir hospisa un paliatīvā aprūpē esošas pilngadīgas personas un viņu ģimenes locekļi, tajā skaitā arī sociāli maz aizsargātas personas.

Kontaktinformācija: