SIA Ligero

Sociālais uzņēmums

Sociālā uzņēmuma “Ligero” mērķis ir savest kopā darba devēju ar darba ņēmēju.

“Ligero” ir sociālais uzņēmums ar mērķi radīt darba iespējas un uzlabot dzīves kvalitāti jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām, izveidojot sistēmu, kurā tiek savienoti darba ņēmēji ar darba devējiem un veicināt uzņēmēju iesaistīšanos sociālās atstumtības riska grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā, veidojot apmācību un prakses programmas.