Stiftelsen Reach for Change

Biedrība

Reach for Change ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas Latvijā darbojas kopš 2014. gada, un kurai ir divi galvenie darbības virzieni:

1) Atbalsta programmas sociālajiem uzņēmējiem

Reach for Change īsteno biznesa inkubatora programmu, kas palīdz esošajiem un topošajiem sociālajiem uzņēmējiem attīstīt un mērogot inovatīvus risinājumus problēmām, kas skar bērnus un jauniešus. Atbalsta programmas ietver grantu finansējumu, kapacitātes stiprināšanu, kontaktu tīklu veidošanu/paplašināšanu, kā arī sniedz “kvalitātes zīmogu”, absolvējot programmu.

Inkubatora programmas ietvaros tiek organizēts arī mentoru un speciālistu sniegtais atbalsts dalībniekiem. Inkubatora dalībnieku atlase tiek organizēta caur publiskām kampaņām (“Labās gribas uzņēmējs”, “Pārmaiņu līderis”).

2) Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstīšana

Reach for Change palīdz veidot atbalstošu ekosistēmu sociālajiem uzņēmējiem, lai sekmētu uzņēmēju veiksmīgu darbību. Aktivitātes ietver interešu aizstāvību, viedokļu līderību, stratēģisku tīklu veidošanu, izpratnes veicināšanu par sociālo uzņēmējdarbību.

Reach for Change piedalās kā eksperts semināros, konferencēs un starprobežu projektos, sniedz lekcijas un apmācību treniņus par tēmām, kas saistītas ar sociālo uzņēmējdarbību, tostarp, sociālo ietekmi. Tiek sniegti arī sociālās ietekmes mērīšanas un vadīšanas konsultāciju pakalpojumi.

Reach for Change mērķis ir veicināt ietekmi, ko rada atbalstītie sociālie uzņēmēji, un sekmēt šīs ietekmes ilgtspējīgu mērogošanu, sasniedzot vērā ņemamu daļu mērķu grupās esošo bērnu un jauniešu, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.