SIA Nacionālais Apbedīšanas Dienests

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Apbedīšanas pakalpojumi, kapavietu labiekārtošana, bēru organizēšana, katafalka, morga, kremēšanas pakalpojumi.
Preces – zārki, krusti, tautiskās segas.

mērķis ir nodrošināt sabiedrību (iedzīvotājus) ar atbildīgiem, kvalitatīviem, profesionāliem un pieejamiem apbedīšanas pakalpojumiem kopā ar iejūtīgu attieksmi un mūsdienīgu pieeju, ievērojot sociālekonomisko situāciju valstī un sociāli atbildīga uzņēmējdarbības principus, lai kopumā veicinātu sabiedrības dzīves kvalitāti un attīstīt apbedīšanas pakalpojumus, sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, kā rezultātā radot labvēlīgu starp sabiedrību un apbedītāju darbības vidi, kā arī sociālo ietekmi – nepārtraukta peļņas investēšana minēto sociālo mērķu īstenošanā.

Kontaktinformācija: