Psiholoģes Kristīnes Balodes Privātprakse

Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

Individuālās konsultācijas,
Pāru konsultācijas,
Supervīzijas (konsultācijas par profesionālo izaugsmi)

  1. Aktualizēt jebkura cilvēka tiesības brīvi paust savu seksualitāti, nepārkāpjot savas un otra tiesības uz brīvību un neaizskaramību.
  2. Vērtību aktualizēšana, izplatīšana un to pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai dzimumu līdztiesību jautājumos un pozitīvas attieksmes veidošanu par seksualitāti, radot harmonisku, necenzētu, no aizspriedumiem brīvu vidi sarunai par seksualitāti, seksuālo labklājību un pašrealizāciju neatkarībā no dzimuma.
  3. Sekmēt zinātnē balstītu, no aizspriedumiem, reliģiskās un ideoloģiskās pārliecības brīvu, seksuālās izglītības pieejamību Latvijā, vairot izpratni par cilvēka seksualitāti, seksuālās veselības un labklājības nozīmi un stiprināt seksuālo daudzveidību iekļaujošu, vienotu sabiedrību.

Kontaktinformācija: