Psiholoģes Kristīnes Balodes Privātprakse

Sociālais uzņēmums

Kristīne Balode ir Mg. Psych klīniskajā psiholoģijā ar vairāk kā 15 gadu pieredzi gan valsts, gan privātajā, sektorā un piedāvā dažādus pakalpojumus:

  • Individuālās konsultācijas,
  • Pāru konsultācijas,
  • Supervīzijas (konsultācijas par profesionālo izaugsmi)

Uzņēmums īsteno vairākus sociālos mērķus:

  1. Aktualizēt jebkura cilvēka tiesības brīvi paust savu seksualitāti, nepārkāpjot savas un otra tiesības uz brīvību un neaizskaramību.
  2. Vērtību aktualizēšana, izplatīšana un to pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai dzimumu līdztiesību jautājumos un pozitīvas attieksmes veidošanu par seksualitāti, radot harmonisku, necenzētu, no aizspriedumiem brīvu vidi sarunai par seksualitāti, seksuālo labklājību un pašrealizāciju neatkarībā no dzimuma.
  3. Sekmēt zinātnē balstītu, no aizspriedumiem, reliģiskās un ideoloģiskās pārliecības brīvu, seksuālās izglītības pieejamību Latvijā, vairot izpratni par cilvēka seksualitāti, seksuālās veselības un labklājības nozīmi un stiprināt seksuālo daudzveidību iekļaujošu, vienotu sabiedrību.