New Door

Biedrība

Biedrība “NewDoor” veido projektus, kas ir saistīti ar sociālās uzņēmējdarbības iespēju paplašināšanu, pieredzes apmaiņu sociālās uzņēmējdarbības jomā un nodrošina uzņēmēju apmācības vietējo un starptautisku ekspertu vadībā starptautiskā sociālās uzņēmējdarbības akseleratora laikā. “NewDoor” akselerators katru gadu uzņem un apmāca perspektīvāko ideju autorus sociālajā uzņēmējdarbībā. Mums ir vairāk nekā
100 vietējie un starptautiskie mentori, lektori un padomdevēji. Akselerators dod biznesa zināšanas, paplašina izpratni par sociālās uzņēmējdarbības iespējām un integrāciju dažādos biznesa procesos, nodrošina starptautisku pieredzes apmaiņu un kontaktus, paver iespējas atrast jaunus risinājumus un biznesa partnerus vai pat atrast komandu.

Biedrības mērķis ir apmācīt, attīstīt un iedvesmot sociālo biznesu novatorus.