Biedrība “Nepaliec viens”

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

aktivitātes, nodarbības personu socializācijai un integrācijai sabiedrībā, ģimeņu stiprināšanai, bērnu atbildīgai audzināšanai

Tās darbība tiek vērsta, lai veicinātu sociālo līdzdarbību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, sniegtu atbalstu bērniem, jauniešiem, darba spējīgām personām, personām ar īpašām vajadzībām un senioriem, kam tas ir nepieciešams.