Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Biedrība

Biedrība veido SOS ģimenes bērniem, kuri zaudējuši savu vecāku aprūpi, kā arī sniedz atbalstu ģimenēm un bērniem dažādās dzīves situācijās.
SOS bērnu ciemati ir labdarības organizācija, kas kopš 1997. gada atbalsta ģimenes un bērnus. Katru gadu palīdz vairāk nekā 1200 bērniem.

SOS Bērnu ciematu labdarības veikalā iespējas iegādāties labdarības kartītes.