Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Labdarības veikalā iespējams iegādāties apsveikuma kartītes

Veido un atbalsta SOS ģimenes bērniem, kas palikuši bez savu vecāku gādības, kā arī SOS ģimeņu atbalsta centros palīdz ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās.

Kontaktinformācija: