Veselības centrs “Ilūkste”

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” sniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus.

Centra struktūru veido:

  • Ārstniecības iestāde ar feldšerpunktiem novada pagastu centros (Bebrenē, Dvietē un Šēderē);
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Ilūkste;
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Subate.
  • Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa „Mūsmājas „Dižkoks””.