Iddea

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

SIA “Iddea” veic izdevējdarbību – izdodam 4 no 8 Latvijā veidotiem žurnāliem bērniem, kā arī esam uzsākuši bērnu grāmatu izdošanu. Pildām izglītības, attīstības un lasītprasmes veicināšanas un atbalsta funkcijas. Žurnālu saturā iekļaujam arī sociāli atbildīgas tēmas – bērnu attiecības ar senioriem, izpratne par atšķirīgiem vienaudžiem un citas.

Sadarbojamies ar BKUS Vecāku māju, ik mēnesi dāvinot 10 jaunos numurus no katra žurnāla, kā arī vairākas reizes gadā ziedojam neizpārdotos žurnālus un grāmatas. Sadarbojamies ar Latvijas Nacionālo bibliotēku – jau trešo gadu piedāvājam iespēju bērnu un skolu bibliotēkām abonēt mūsu žurnālus ar 25% atlaidi, kā arī strādājam pie sadarbības projekta, kas ļautu atlaidi palielināt līdz 50 vai pat 100%.