SIA “Sonido”

Sociālais uzņēmums

“Sonido” ir dibināts 2013. gadā un nodrošina augstas kvalitātes uz klienta vajadzībām orientētus zvana centra pakalpojumus: ienākošie zvani, telemārketings, telefonaptaujas, uzziņu pakalpojumi.

Kopš 2018. gada SIA “Sonido” ir sociālais uzņēmums, kas peļņu novirza tālruņa līnijas “Parunāsim?” nodrošināšanai. “Parunāsim?” cilvēkiem dod iespēju runāt, būt sadzirdētam un nejusties vientuļam.“Parunāsim?” darbinieku kodolu veido cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas ne vien prot, bet arī vēlas uzklausīt citus. Šie cilvēki savā darbā metas iekšā ar sirdi un dvēseli, jo viņu pašu dzīves līkloči ir iemācījuši viņiem būt empātiskiem un iejūtīgiem pret ikvienu. “Parunāsim?” pozitīvā sociālā ietekme ir divējāda: gan nodarbinot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, gan arī ar sarunu risinot vientulības problēmu sabiedrībā.

Zvanu centrs “Sonido” ir inovatīvs sociālais uzņēmums, kas rada darba iespējas un uzlabo dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti, izveidojot piemērotas darba vietas, darba metodiku, apmācības programmu darba attālinātai veikšanai. 60 % uzņēmuma darbinieki ir cilvēki ar invaliditāti.