Svētā Lūkas atbalsta biedrība

Biedrība

Mūsu misija ir veidot sociāli aktīvu un iekļaujošu pilsonisku sabiedrību, balstoties uz vienas no atstumtākajām un nesaprastākajām sabiedrības grupas – bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimeņu locekļiem, – resocializāciju.

Mūsu mērķis – SOCIĀLA INOVĀCIJA – starpnozaru mūžizglītības programma, kas izpaužas kā dažadu sabiedrības grupu mijiedarbība caur nodarbinātības, kultūras, socialām, psiholoģiskām un pastoralām aktivitātēm.