“SIA DEKOLSERVISS Ornandum”

Sociālais uzņēmums

Augstas kvalitātes trauku apdruka īpaši noturīgā tehnikā – dekoldrukā . Meistarklases , iespējami arī izbraukumi.

Palielināt nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem , personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem . Iespēju robežās rīkojam meistarklases bērniem , pieaugušajiem kurās var interesanti pavadīt brīvo laiku , gūt ieskatu dekoldrukas tehnikā un veicināt radošu prasmju attīstīšanu

Kontaktinformācija: