SIA Operetes teātris

Sociālais uzņēmums

Plaša žanriskā spektra muzikālās izrādes, t.sk. operetes, kā arī koncertprogrammas, muzikāli izglītojošās izrādes un programmas bērniem.

Sociālais mērķis – veicināt operetes un muzikālā teātra tradīcijas atdzimšanu un laikmetīgu attīstību Latvijā, izveidot pilnvērtīgu, profesionālu nacionālo Operetes un muzikālo teātri ar trupu, orķestri un savām telpām, popularizēt operetes un daudzveidīgus muzikālā teātra žanrus, veicināt jauno talantu profesionālo izaugsmi Latvijai, nodrošināt gan latviešu nacionālās, gan pasaules operetes muzikālo izrāžu pieejamību Latvijā. Labvēlīgu sociālo ietekmi radoša saimnieciskā darbība ilgtermiņā un labuma radīšana sabiedrībai kopumā sociālu mērķu sasniegšanai.