Latvijas Sarkanais krusts

Biedrība

Latvijas Sarkanais Krusts nodrošina dažādus sociālos pakalpojumus: pirmās palīdzības apmācības, sociālās aprūpes pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, meklēšanas dienests palīdz atrast pazudušus ģimenes locekļus, atjaunot kontaktus starp radiniekiem un atkal apvienot izšķirtas ģimenes, piedāvā aprūpi mājās, specializēto transportu. Pieeajmi dažādi sociālie centri, patversmes, ģimenes asistenta un mentora pakalpojumi, tiek piedāvāta humānā palīdzība, ir pieejami zemo cenu veikali un tehnisko palīglīdzekļu noma u.c.

Biedrības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas, vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, neatkarīgi no viņu tautības, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskajiem uzskatiem. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir paplašināt sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos dzīvojošiem iedzīvotājiem.