Latvijas Sarkanais krusts

Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

Tiek nodoršināti dažādi sociālie pakalpojumi: pirmās palīdzības apmācības, sociālās aprūpes pakalpojumus mazaizsargātajām grupām, meklēšanas dienests palīdz atrast pazudušus ģimenes locekļus, atjaunot kontaktus starp radiniekiem un atkalapvienotu izšķirtas ģimenes, aprūpe mājās, specializētais transports, dažādi sociālie centri, patversmes, ģimenes asistenta un mentora pakalpojumi, tiek piedāvāta humānā palīdzība, ir pieejami zemo cenu veikali un tehnisko palīglīdzekļu noma u.c.

Profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas, vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, neatkarīgi no viņu tautības, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskajiem uzskatiem. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir paplašināt sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos dzīvojošiem iedzīvotājiem.

Kontaktinformācija: