SIA CENTRS ZIN

Sociālais uzņēmums

Sociālais uzņēmums piedāvā dažādas izglītības programmas vecākiem. Tās ir veidotas, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem par bērnu un jauniešu smadzeņu attīstību sākot no agrīnā dzīves periodā līdz pusaudžu gadiem, kā arī un drošās piesaistes nozīmi bērna attīstības sekmēšanā.

Uzņēmuma sociālais mērķis ir stiprināt pieaugušos, sniedzot zināšanas, izpratni, metodes un iespēju izzināt sevi, lai kļūtu par drošu pamatu bērna izaugsmei. Viņu misija ir nodrošināt, lai ikviens bērns var piedzīvot drošas, uzticības pilnas un atbalstošas attiecības ikvienā savas attīstības posmā un vidē, satiekot pieaugušos, kuri zina un kuriem rūp.