SIA CENTRS ZIN

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

  1. Vecāku izglītības programma.
  2. Audzināšanas lietpratība pedagoģijā
  3. Mācības – kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs
  1. Veicināt katra bērna iespējas un tiesības augt ģimenē;
  2. Sniegt emocionālu, juridisku un praktisku atbalstu ģimenēm, tai skaitā tām ģimenēm, kuras uzņem bez vecāku gādības palikušus bērnus.
  3. Būt par kompetenču centru jautājumos, ka saistīti ar bērnu aprūpi, adopcijas un izglītības jautājumiem, tai skaitā ar ārpusģimenes aprūpes jautājumiem;
  4. Īstenot un organizēt prevencijas darbu ģimenēm ar bērniem.
  5. Veicināt sabiedrības izpratni par vecāku lomu bērnu emocionālajā un praktiskajā audzināšanā;
  6. Radīt inovācijas, lai dotu iespēju katram bērnam sasniegt savu potenciālu un apzināt tā iespējas;
  7. Radīt inovācijas, lai palīdzētu bērnu atbalsta sistēmām (pieaugušie).

Kontaktinformācija: