SIA Barboleta

Sociālais uzņēmums

Uzņēmums veido līdzsvara platformas mācīšanās un darba produktivitātei – apmācības skolotājiem, logopēdiem, psihologiem Barboleta metodes izmantošanā, BalanceLiving programma uzņēmumiem “kā līdzsvarot darbinieku efektivtiāti un labbūtību”.
Pirmsskolas izglītība un indviduālas konsultācijas attīstības centrā “Mācos mācīties” (logopēds, sagatavošana skolai, speciālais pedagogs, psihologs, ABA terapija, Bio dejas, kustību un deju terapija, mākslas terapija, Kognitīvi biheiviorālā terapija, fizioterapija ūdenī un peldētapmācība bērniem no 6 mēnešiem).

Uzņēmuma sociālais mērķis ir nodrošināt izglītojošu un attīstošu vidi atbilstoši mūsdienu bērnu un darbinieku vajadzībām.