tiptip.lv

Sociālais uzņēmums

Interneta veikals, kurā iespējams iegādāties tikai senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām radītas lietas

Veicināt sociāli mazāk aizsargātu personu radīto produktu realizāciju, ienākumu palielināšanos un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Kontaktinformācija: