SIA BlindArt

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Aksesuāri, interjera preces, trauki, grāmatas, kurus izstrādājuši neredzīgi cilvēki

  1. Vājredzīgo un neredzīgo cilvēku integrēšana sabiedrībā un darba tirgū;
  2. Vājredzīgo un neredzīgo cilvēku izglītošana, pašapziņas celšana un motivēšana

Kontaktinformācija: