Gaismas Laiva

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

Mērķi – Starp paaudžu komunikācijas veicināšana. Veicināt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sociālos, vides un izglītojošos projektos nodrošinot vidi un apstākļus šo projektu realizēšanā;
Veicināt un atbalstīt labdarības pasākumus, īpaši personām ar
īpašām vajadzībām, organizējot projektus praktiskai palīdzībai, to labklājības, dzīves kvalitātes, garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā;

Kontaktinformācija:

  • VIDZEME