Ingrīda Supe (Atbalsta mājas Brīvupes)

Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

Kanisterapija, Montesori pedagoģija, nodarbības bērniem un pieaugušajiem, programma ReStarts mammām/ģimenēm

Uzlabot bērnu un pieaugušo ar attīstības, uzvedības un emocionāla rakstura grūtībām dzīves kvalitāti, izmantojot alternatīvas izglītības metodes un veselības rehabilitācijas pakalpojumus.