SIA “Tanyta” Jauniešu kafejnīca / Youth cafe Soul cafe

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Kafejnīca, Mazumtirdzniecība stendos un tirgos

Sabiedrība organizē darbību atbilstoši komercdarbības praksei, radot preces un sniedzot pakalpojumus tirgum, lai veicinātu un palīdzētu risināt sociālās problēmas. Sabiedrība veic uzņēmējdarbību sociālo mērķu sasniegšanai. Sabiedrība sociālo mērķu sasniegšanai sniedz labumu šādām sociālā riska grupām (turpmāk – mērķa grupas):

  1. jaunās māmiņas (bez vecuma ierobežojuma) dekrēta laikā vai pēc dekrēta atvaļinājuma laika;
  2. jaunieši (līdz 28 gadu vecumam) bezdarbnieki un jaunieši bez darba pieredzes;
  3. personas ar invaliditāti;
  4. personas, kuru apgādībā ir bērns ar invaliditāti;
  5. personas ar attīstības traucējumiem un dažādu pakāpju psihiska rakstura traucējumiem (autisms, autiska spektra traucējumi un citi autisma paveidi), kā arī viņu apgādnieki.

Mērķis – Veicināt un palīdzēt risināt problēmu saistībā ar cilvēku aizplūšanu no Latvijas Republikas; rūpēties par bezdarba samazināšanu Latvijas Republikā; integrēt mērķa grupu pārstāvjus darba tirgū; celt mērķa grupu pārstāvju labklājības līmeni; sniegt mērķa grupu pārstāvjiem mentoru pakalpojumus; veicināt iedzīvotāju radošās iniciatīvas, tostarp izveidojot līderu grupas; izglītot un sniegt pilsoniskai sabiedrībai informāciju par autismu, autiska spektra traucējumiem un personām, kurām diagnosticēti šādi traucējumi; veikt citas pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.

Kontaktinformācija: