SIA “Tanyta”

Sociālais uzņēmums

Piedāvātie pakalpojumi – jauniešu kafejnīca / Youth cafe Soul cafe, mazumtirdzniecība stendos un tirgos.

Uzņēmums sniedz sociālo mērķu sasniegšanai sniedz labumu šādām sociālā riska grupām:

  1. jaunās māmiņas (bez vecuma ierobežojuma) dekrēta laikā vai pēc dekrēta atvaļinājuma laika;
  2. jaunieši (līdz 28 gadu vecumam) bezdarbnieki un jaunieši bez darba pieredzes;
  3. personas ar invaliditāti;
  4. personas, kuru apgādībā ir bērns ar invaliditāti;
  5. personas ar attīstības traucējumiem un dažādu pakāpju psihiska rakstura traucējumiem (autisms, autiska spektra traucējumi un citi autisma paveidi), kā arī viņu apgādnieki.

Uzņēmums mērķis – rūpēties par bezdarba samazināšanu, integrēt mērķa grupu pārstāvjus darba tirgū, celt mērķa grupu pārstāvju labklājības līmeni, sniegt mērķa grupu pārstāvjiem mentoru pakalpojumus, veicināt iedzīvotāju radošās iniciatīvas, tostarp izveidojot līderu grupas, izglītot un sniegt pilsoniskai sabiedrībai informāciju par autismu, autiska spektra traucējumiem un personām, kurām diagnosticēti šādi traucējumi, veikt citas pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.