Free Riga house guardians

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Veicināt, organizēt un attīstīt pamesto un neizmantoto ēku un teritoriju apsaimniekošanu un sociāli atbildīgu revitalizāciju, nodrošinot attīstības platformu kultūras daudzveidības, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un prasmju attīstības, brīvprātīgā darba un nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšanai, kā arī sociāli un ekonomiski maznodrošināto grupu integrācijai.

Kontaktinformācija: