Free Riga house guardians

Sociālais uzņēmums

Free Riga piedāvā sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu.

Uzņēmuma sociālais mērķis ir veicināt, organizēt un attīstīt pamesto un neizmantoto ēku un teritoriju apsaimniekošanu un sociāli atbildīgu revitalizāciju, nodrošinot attīstības platformu kultūras daudzveidības, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un prasmju attīstības, brīvprātīgā darba un nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšanai, kā arī sociāli un ekonomiski maznodrošināto grupu integrācijai.