SIA Dzīvības Poga

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Piedāvā dažādas ierīces – attālinātās brīdināšanas sistēmas un uzraudzības centra pakalpojumu, kas nodrošina savlaicīgu palīdzību un pastāvīgu saikni ar saviem mīļajiem neparedzētās situācijās.

Nodrošināt personas, it īpaši mērķgrupas pārstāvjus, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt
bezpalīdzības stāvoklī, ar sociāliem pakalpojumiem, kas ietver nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un
palīdzību 24h diennaktī.

Kontaktinformācija: