Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

Augstākā līmeņa (bakalaura un maģistra) izglītība ekonomikas, finanšu un datorzinātņu jomā.

Mērķis – piedāvāt starptautiski atzītu izglītību Latvijā.