SIA Sajūtu Māja / Glūdas Māj-skola

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

  • Pēcpusdienas Māja (6-12 g.v.) – jēgpilnai, drošai laika pavadīšanai pēc skolas un brīvlaikos.
  • (Māj) skola – vide attālinātai izglītības iegūšanai. Pedagoga pavadībā bērns iegūst izglītību savā izglītības iestādē esot mūsu vidē, kas ir saudzējoša un bērnam piemērota.
  • Jauniešu nodarbinātība (12 – 18.g.v.) – radīsim, ieviesīsim, veidosim, prātosim! Jauniešiem palīdzēsim atrast savu virzienu, jēgu un motivāciju.
  1. veicināt cilvēka emocionālās, garīgās un fiziskās attīstības izpratni un nepieciešamību bērna augšanas laikā un izglītības iegūšanas procesā, kā arī radīt tam atbilstošu vidi;
  2. veidot jaunus pakalpojumus un risinājumus izglītības iegūšanas jautājumos un brīvā laika jēgpilnai pavadīšanai pirmsskolas un skolas vecuma bērniem;
  3. mūžizglītības, neformālās un interešu izglītības attīstība, organizējot un popularizējot izglītības pasākumus par sabiedrībai aktuālām, interesējošām un reālajai dzīvei nepieciešamām tēmām, veicināt informācijas apmaiņu starp vecākiem, organizējot tikšanās, seminārus, lekciju ciklus, konsultācijas un citus pasākumus;
  4. Nometnes, pasākumi, konsultācijas vecākiem.

Kontaktinformācija: