SIA “Mobilizing”

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums

Transportlīdzekļu vadītāju apmācība cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Sabiedrības uzdevums attīstīt komercdarbību, ir radīt pakalpojumu, kas nepieciešams mazāk aizsargāto personu mērķa grupām: cittautiešiem, cilvēkiem ar invaliditāti u.tml., veicināt šo mērķa grupu apmācīšanu, nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Kontaktinformācija: