SIA “Mobilizing”

Sociālais uzņēmums

Uzņēmums piedāvā B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas apmācības cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

“Mobilizing” rada pakalpojumu, kas nepieciešams mazāk aizsargāto personu mērķa grupām: cittautiešiem, cilvēkiem ar invaliditāti (nedzirdīgām personām) un veicina šo mērķa grupu apmācīšanu un integrāciju sabiedrībā.