Kaņepes Laikmetīgās Kultūras centrs

Biedrība

Biedrības mērķis ir veicināt jaunas un kvalitatīvas kultūras attīstību un sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajos procesos, īstenojot daudzveidīgu laikmetīgās kultūras programmu, kā arī starpdisciplinārus pasākumus par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, tādējādi dodot pienesumu kultūras daudzveidībai un iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošanai Latvijā. Nodrošināt atbilstošu vidi, telpas un infrastruktūru iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.