SIA BURBUĻU SPĒLES

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

Uzņēmums piedāvā runu attīstošas rotaļlietas, kā arī papildus tam piedāvā burbuļu šķidrumu un izgatavo dažādus dekorus.

Sociālā uzņēmuma mērķis ir ar burbuļu rotaļu palīdzību veicināt bērnu runas attīstību, lai pasaulē mazinātos to bērnu skaits, kam ir grūtības ar runu, lasītprasmi un pirmsskolas izglītības programmas apguvi.