SIA BURBUĻU SPĒLES

Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

Runu attīstoša rotaļlieta, burbuļi, logopēdiska rotaļlieta, burbuļu spēles

Mūsu sociālā uzņēmuma mērķis ir ar burbuļu rotaļu palīdzību veicināt bērnu runas attīstību, lai pasaulē mazinātos to bērnu skaits, kam ir grūtības ar runu, lasītprasmi un pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

Kontaktinformācija: