Dižvanagi

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Dienas atelpas brīdis, Silto smilšu terapija, hiroprakse, mājas rehabilitācija, neirologa, logopēda, ārsta-pediatra konsultācijas un konsultācijas ģimenēm atkarību jautājumos

Galvenais mēķis ir rehabilitācijas un socializācijas programmu īstenošana bērniem ar invaliditāti un atbalsta sistēmas veidošanu šo bērnu ģimenēm.

Kontaktinformācija: