Dižvanagi

Sociālais uzņēmums

Rehabilitācijas centrs “Dižvanagi” piedāvā šādus pakalpojumus: dienas atelpas brīdis, silto smilšu terapija, hiroprakse, mājas rehabilitācija, neirologa, logopēda, ārsta-pediatra konsultācijas un konsultācijas ģimenēm atkarību jautājumos.

Sociālais mēķis ir rehabilitācijas un socializācijas programmu īstenošana bērniem ar invaliditāti un atbalsta sistēmas veidošanu šo bērnu ģimenēm.