Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

Biedrība

Apvienības mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā. Biedrība nodrošina šādus pakalpojumus:

  1. pieejamas vides konsultācijas, veic pieejamības auditus. Ir pieejams bezmaksas resurss www.videspieejamiba.lv.
  2. apmācības par un ap invaliditāti darba devējiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem interesentiem.
  3. auklīšu un atbalsta personu pakalpojumu ģimenēm, kurās ir bērni ar smagu un ļoti smagu invaliditāti. Piedāvā bezmaksas resursu www.asistenti.lv.
  4. sociālo mentoru kustība, kuri var palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti sarežģītās dzīves situācijās.
  5. pieejamo vietu resurss www.mapeirons.eu, kurā pārbaudītas un apkopotas pieejamās vietas Latvijā, Igaunijā un Somijā.
  6. cilvēkiem ar invaliditāti piedāvā nodarbinātības pakalpojumu un palīdz iekārtoties darbā.