Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

  • nodrošinām pieejamas vides konsultācijas, veicam pieejamības auditus. Ir pieejams bezmaksas resurss www.videspieejamiba.lv.
  • Piedāvājām apmācības par un ap invaliditāti darba devējiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem interesentiem.
  • Nodrošinām auklīšu un atbalsta personu pakalpojumu ģimenēm, kurās ir bērni ar smagu un ļoti smagu invaliditāti. Piedāvājam bezmaksas resursu www.asistenti.lv.
  • Attīstam sociālo mentoru kustību, kuri var palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti sarežģītās dzīves situācijās.
  • Esam izstrādājuši pieejamo vietu resursu www.mapeirons.eu, kurā pārbaudītas un apkopotas pieejamās vietas Latvijā, Igaunijā un Somijā. Pandēmijas laikā īpašs uzsvars uz dažādām dabas takām.
  • Cilvēkiem ar invaliditāti piedāvājam nodarbinātības pakalpojumu un palīdzam iekārtoties darbā

Apvienības mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā.

Kontaktinformācija: