SIA “Upeslīči atpūtai”

Sociālais uzņēmums

Viesu namu īre atpūtai un semināriem.
Alpaku terapijas elementi bērniem no 7 gadu vecuma un pieaugušajiem, kuriem ir emocionāla rakstura problēmas vai koncentrēšanās grūtības.

Uzņēmuma sociālais mērķis ir igtspējīga lauku tūrisma attīstība, kas neapdraud dabas, kultūras un sociālos resursus, vienlaicīgi nodrošinot ekonomisko attīstību un pieaugušo dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, kā arī visa veida resursu racionālu izmantošanu. “Upeslīči atpūtai” sekmē sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju, īpaši invalīdu, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku integrāciju sabiedrībā un maina stereotipu par cilvēku ar invaliditāti, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku darba spējām un produktivitāti, nodarbinot viņus savā sociālajā uzņēmumā.