SIA “Upeslīči atpūtai”

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Viesu namu īre atpūtai un semināriem.
Alpaku terapijas elementi bērniem no 7 gadu vecuma un pieaugušajiem, kuriem ir emocionāla rakstura problēmas vai koncentrēšanās grūtības.

Ilgtspējīga lauku tūrisma attīstība, kas neapdraud dabas, kultūras un sociālos resursus, vienlaicīgi nodrošinot ekonomisko attīstību un pieaugušo dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, kā arī visa veida resursu racionālu izmantošanu. Sabiedrības darbības sociālais mērķis ir sekmēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju, īpaši invalīdu, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku integrāciju sabiedrībā. Mainīt stereotipu par invalīdu, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku darba spējām un produktivitāti. Parādīt, ka sociāli mazaizsargāti iedzīvotāji, it īpaši invalīdi ir spējīgi līdzvērtīgi darboties sabiedrībā.

Kontaktinformācija: