Biedrība “Biznesa vēstniecība”

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Piedāvā daudzveidīgu telpu klāstu, kas piemērotas dažādām vajadzībām un apmeklētāju/auditoriju apjomiem.

Būt atbalsta un kopā sanākšanas punktam, lai palīdzētu saturīgi pavadīt laiku, piepildītu savus sapņus un izmēģinātu savus spēkus jaunās jomās.

Kontaktinformācija: