Biznesa vēstniecība

Biedrība

Piedāvā daudzveidīgu telpu klāstu, kas piemērotas dažādām vajadzībām un apmeklētāju/auditoriju apjomiem.

Sociālais mērķis – būt atbalsta un kopā sanākšanas punktam, lai palīdzētu saturīgi pavadīt laiku, piepildītu savus sapņus un izmēģinātu savus spēkus jaunās jomās.