ZINIS

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Apmācību vadīšana par uzņēmējdarbību, sociālajām inovācijām

Stiprināt katra indivīda vērtību apzināšanos un iekšējo resursu praktisku pielietojumu, tādējādi stiprinot indivīda konkurētspēju XXI gadsimtā. Nodrošināt stabilitāti un izaugsmi ikvienam.

Kontaktinformācija: