SIA LAIMA LV

Individuāla persona, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Informācijas pakalpojumi

Atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību, individuālos darba veicējus, pensionārus, personas ar īpašām vajadzībām, nodrošināt šo cilvēku apmācības un radošuma veicināšanu, pilnveidot un attīstīt interneta platformu, kurā vienkopus tiks apkopoti viņu radītie darbi un sniegtie pakalpojumi.

Kontaktinformācija: