VIA Baltic

Sociālais uzņēmums

Ārstniecības un sociālo pakalpojumu sniegšana – konsultatīvais, psiholoģiskais, medicīniskais atbalsts onkoloģijas pacientiem un tuviniekiem ārstniecības laikā un rehabilitācijas periodā, kā arī preventīvie izglītojošie pasākumi problēmsituāciju novēršanai nākotnē. Rehabilitācija un preventīvie pasākumi ietver arī ekskursiju programmas, izglītojošos seminārus un kursus.

Mūsu darbības ir vērstas uz sasniedzamu rezultātu: onkoloģijas pacientu, kā sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju kategorijas, dzīves kvalitātes un dzīvildzes nodrošināšanai un atgriešanai normālajā dzīvē.

Kontaktinformācija:

  • Rīga