SIA KIDS CLUB

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

bērnu rotaļu istaba, atrakciju un atpūtas parku darbība

veicināt bērnu pozitīvu attīstību, jo īpaši, atbalstot ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, veicinot to integrēšanos sabiedrībā un veidojot iekļaujošu sabiedrību.

Kontaktinformācija:

  • LATGALE