SIA Mājas aprūpe

Sociālais uzņēmums

Uzņēmums piedāvā tādus pakalpojumus kā aprūpe mājās, konsultācijas, drošības poga, video vizīte, vides pielāgošana mājās.

Uzņēmums sniedz plaša spektra sociālos pakalpojumus – profesionālu palīdzību ģimenēm, kurām nepieciešama vecu cilvēku, slimnieku vai nepilngadīgu personu ar īpašām vajadzībām, aprūpe viņu dzīves vietās, atvieglojot cilvēku ikdienu.