SIA Mājas aprūpe

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Aprūpe mājās, konsultācijas, drošības poga, video vizīte, vides pielāgošana

Sabiedrība dibināta, lai veiktu saimniecisko darbību sociālo pakalpojumu jomā. Minēto mērķu sasniegšanai sabiedrība veic darbību šādos virzienos (saskaņā ar saimniecisko darbību statistikās klasifikācijas NACE 2.red): 84.12.Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu; 88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas; 88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība; 88.99 Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi; 94.11 Darba devēju organizāciju darbība 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība. Minētajos darbības virzienos Sabiedrība sniedz plaša spektra sociālos pakalpojumus – profesionālu palīdzību ģimenēm, kurām nepieciešama vecu cilvēku, slimnieku vai nepilngadīgu personu ar īpašām vajadzībām, aprūpe viņu dzīves vietās, atvieglojot cilvēku ikdienu.

Kontaktinformācija: