Bands&Beads Baltic

Sociālais uzņēmums

Attīstoši treniņi bērniem un jauniešiem (drīzumā arī pieaugušajiem)

Intelekta attīstības centra sociālais mērķis ir  atbalstīt bērnus un pieaugušos ar attīstības, uzvedības
un emocionāla rakstura grūtībām, kā pamatā būtu praktisku mācīšanās iemaņu un prasmju
uzlabošana, jeb mācīšana mācīties, veicinot kopējo izglītības līmeni valstī.

Kontaktinformācija: