SIA Dare Audeamus

Sociālais uzņēmums

Dare Audeamus – drosme uzdrīkstēties. Uzņēmums darbojas Dobelē un ir izveidots pēc Personu ar invaldititāti un atbalstītāju biedrības “Laimiņa” biedru iniciatīvas. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni:
– Sociālā pakalpojuma specializētās darbnīcas nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem;
– Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu personu nodarbinātības un alternatīvās nodarbinātības veicināšana;
– Dažādu grupu nodarbību nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenes locekļiem, balstoties uz personu vajadzībām;
– Otrreizējā tekstila un papīra pārstrāde radot preces ar augstu sociālo pievienoto vērtību.