Lūkas fonds

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Labdarības veikalos iespējams iegādāties apģērbu, apavus un aksesuāru, mēbeles, dizaina priekšmetus, gleznas, lampas, tekstilu un mājsaimniecības preces, u.c.
Krapes skolas izveide

Palīdzēt trūcīgākajai sabiedrības daļai, finansiāli atbalstot organizācijas, kas darbojas trūcīgu cilvēku labā, īpaši rūpējoties par ģimenēm ar bērniem un kopīgi realizējot projektus, kā arī rūpēties par dabu – ja cilvēki kļūs aizvien izpalīdzīgāki un ziedos lietas, kuras vairs nelieto, labdarībai, un citi tās iegādāsies, tiks taupīti arī dabas resursi.

Kontaktinformācija: